Oferujemy naukę języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego...
...dla dorosłych, młodzieży, dzieci i firm (Nowość: język polski dla obcokrajowców w ramach Projektu objętego dotacjami).
Zapisy na Rok Szkolny 2018/2019 Zapraszamy!
W Szkole Języków Obcych Yes-t realizowane są Projekty:
W Legnicy
„Kursy językowe na europejskim poziomie – 50% dotacji dla wszystkich”
We Wrocławiu
„Kursy językowe na europejskim poziomie – dotacje do wszystkich grup wiekowych”
W naszej szkole patronat dydaktyczny nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje wydawnictwo Pearson.