Oferujemy naukę języka: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego...
...dla dorosłych, młodzieży, dzieci i firm.
Zapisy na Rok Szkolny 2020/2021 Zapraszamy!
W naszej szkole patronat dydaktyczny nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje wydawnictwo Pearson.