Oferta dla młodzieży w oddziale Wrocławskim

   W Szkole Języków Obcych Yes-t w oddziale Wrocławskim realizowany jest Projekt: „Kursy językowe na europejskim poziomie – dotacje do wszystkich grup wiekowych” 

Postanowienia Projektu:

Nauka komunikacji w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 60 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 33 spotkania 60-minutowe.
Semestr I rozpoczyna się 1 października 2018 i trwa do ferii zimowych, po których następuje semestr II.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 28.01.2019 do 10.02.2019. Semestr II trwa do końca czerwca 2019 roku.

Terminy i kwoty płatności rat Projektu:

 • Opłata za uczestnictwo w Projekcie: „Kursy językowe na europejskim poziomie – dotacje do wszystkich grup wiekowych” dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr – okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszej raty Projektu. Płatności dokonuje każdy uczestnik Projektu za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
 • Projekt przewiduje grupy 4–12 osobowe. Opłata jednego semestru w takiej grupie wynosi: 699 zł.
 • Pierwszą ratę (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 01.10.2018 lub do dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika Projektu. Drugą ratę (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.01.2019.

Oferta Szkoły – uzupełnienie do Projektu:

Zajęcia 60-minutowe lub 90-minutowe w grupach trzy, dwu i jednoosobowych. Ilość i czas zajęć oraz terminy płatności – zgodne z Projektem.
 1. Grupy 60-MINUTOWE 3-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie trzyosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 969 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 28,50 zł (kwota za jedną 60-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
 2. Grupy 60-MINUTOWE 2-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie dwuosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 1459 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 43 zł (kwota za jedną 60-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
 3. Grupy 60-MINUTOWE 1-osobowe
  • Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w Sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail.
 4. Grupy 90-minutowe
  • Na życzenie uczniów istnieje możliwość utworzenia grupy, której jedno spotkanie zawierać będzie dwie 45-minutowe lekcje (90 minut). Ilość i częstotliwość 90-minutowych spotkań w tygodniu ustalają uczestnicy grupy w porozumieniu z administracją Szkoły i lektorem prowadzącym zajęcia.
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie liczącej od 4 osób oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 17,50 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie 3-osobowej oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 23,50 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie 2-osobowej oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 35 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Terminy Zajęć:

Oto najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki lub grupy weekendowe
w godzinach 16.45–17.45, 18.00–19.00, 19.15–20.15 lub w godzinnach porannych – dopołudniowych.

Rodzaje grup:

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku potrzebnej zarówno w pracy jak i w turystyce.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dorosłych i młodzieży: do KET (poziom A2), PET (poziom B1), FCE (poziom B2), CAE (poziom C1), CPE (poziom C2)
  • Egzamin British Council IELTS – najczęściej zdawany egzamin na świecie potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut.
 3. Grupy egzaminacyjne dla młodzieży, przygotowujące do egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny.
 4. Grupy konwersacyjne prowadzone przez native speakers.
 5. Grupy uczące się specjalistycznych języków branżowych prowadzone na zlecenie firm lub grup uczniów.
 6. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • specjalistyczne kursy z zakresu informatyki i umiejętności komputerowych, połączone z nauką języka
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz się już teraz!

Zapisy Wrocław - wypełnij test

Chcesz udoskonalić swój język obcy?

Zwykle lekcje Ci nie wystarczają? Masz kłopoty w przyswojeniem całego materiału. Znajomość języka obcego to w tej chwili kluczowa umiejętność na rynku pracy. Nie olewaj tego! Bierz się do pracy! Pokażemy Ci, że wszystko Yes-t możliwe. Nadganiaj i wyprzedzaj razem z nami!

Nasze kursy skierowane są zarówno do gimnazjalistów jak i licealistów. Jeśli nie radzisz sobie z językiem obcym w szkole lub po prostu chesz wybiec ponad program nasze zajęcia systematycznie i skutecznie przygotują Cię do egzaminów gimnazjalnych i matury.

Wykorzystujemy nowoczesne podręczniki, w pełni zgodne z nową podstawą programową. Na naszych zajęciach zaangażujemy Cię poprzez bliskie Ci tematy motywujące do nauki języka. Intensywne ćwiczenia sprawności testowanych przez egzamin gimnazjalny czy matury zapewnią Ci bardzo dobry wynik na teście!

U nas masz wybór! To tylko od Ciebie zależy co wybierzesz, a do wyboru masz: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski i język rosyjski, a nawet język niderlandzki, język norweski, język szwedzki, język duński, język fiński i inne...

Zapisz się już teraz!

Zapisy Wrocław - wypełnij test