Intensywne kursy stacjonarne - Opanuj jeden stopień znajomości języka w półtorej miesiąca

Grupy 4-9 osobowe

Zajęcia kursu intensywnego odbywają się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Każde spotkanie trwa 90 minut.
Kurs realizowany jest w przeciągu 5. tygodni i obejmuje 35 spotkań 90-minutowych.
Opłata za jedno 90-minutowe spotkanie wynosi 36zł, opłata za cały 5-tygodniowy kurs: 1260zł.

Grupy 2-3 osobowe

Opłaty za zajęcia intensywnego kursu dla grup 3- i 2-osobowych ustalane są indywidualnie w sekretariacie Szkoły.