Oferta dla dorosłych w oddziale Legnickim

   W Szkole Języków Obcych Yes-t w oddziale Legnickim realizowany jest Projekt: „Kursy językowe na europejskim poziomie – 50% dotacji dla wszystkich” 

Postanowienia Projektu:

Nauka komunikacji w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie trwa 60 minut.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 33 spotkania 60-minutowe.
Semestr I rozpoczyna się 1 października 2018 i trwa do ferii zimowych, po których następuje semestr II.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 28.01.2019 do 10.02.2019. Semestr II trwa do końca czerwca 2019 roku.

Terminy i kwoty płatności rat Projektu:

 • Opłata za uczestnictwo w Projekcie: „Kursy językowe na europejskim poziomie – 50% dotacji dla wszystkich” dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr – okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszej raty Projektu. Płatności dokonuje każdy uczestnik Projektu za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
 • Projekt przewiduje grupy 10–12 osobowe (za grupę 12-osobową uznaje się grupę w której wszyscy dokonali opłaty). Opłata jednego semestru w takiej grupie wynosi: 499 zł.
 • Pierwszą ratę (za semestr pierwszy) należy uiścić do: 01.10.2018 lub do dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika Projektu. Drugą ratę (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.01.2019.

Oferta Szkoły – uzupełnienie do Projektu:

Zajęcia 60-minutowe lub 90-minutowe w grupach trzy, dwu i jednoosobowych. Ilość i czas zajęć oraz terminy płatności – zgodne z Projektem.
 1. Grupy 60-MINUTOWE 3-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie trzyosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 969 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 28,50 zł (kwota za jedną 60-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
 2. Grupy 60-MINUTOWE 2-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie dwuosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 1459 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 60-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 43 zł (kwota za jedną 60-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
 3. Grupy 60-MINUTOWE 1-osobowe
  • Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową przekazywana jest zainteresowanej osobie w Sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail.
 4. Grupy 90-minutowe
  • Na życzenie uczniów istnieje możliwość utworzenia grupy, której jedno spotkanie zawierać będzie dwie 45-minutowe lekcje (90 minut). Ilość i częstotliwość 90-minutowych spotkań w tygodniu ustalają uczestnicy grupy w porozumieniu z administracją Szkoły i lektorem prowadzącym zajęcia.
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie liczącej od 4 osób oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 17,50 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie 3-osobowej oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 23,50 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).
  • Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć w grupie 2-osobowej oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć 45-minutowych przez kwotę: 35 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcję płatną przez każdego uczestnika zajęć).

Terminy Zajęć:

Oto najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki lub grupy weekendowe
w godzinach 16.45–17.45, 18.00–19.00, 19.15–20.15 lub w godzinnach porannych – dopołudniowych.

Rodzaje grup:

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku potrzebnej zarówno w pracy jak i w turystyce.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dorosłych i młodzieży: do KET (poziom A2), PET (poziom B1), FCE (poziom B2), CAE (poziom C1), CPE (poziom C2)
  • Egzamin British Council IELTS – najczęściej zdawany egzamin na świecie potwierdzający umiejętność komunikowania się w języku angielskim
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut.
 3. Grupy konwersacyjne prowadzone przez native speakers.
 4. Grupy uczące się specjalistycznych języków branżowych prowadzone na zlecenie firm lub grup uczniów.
 5. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • specjalistyczne kursy z zakresu informatyki i umiejętności komputerowych, połączone z nauką języka
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz się już teraz!

Zapisy Legnica - wypełnij test

Skupiamy się na Twoich potrzebach!

Naszym głównym zadaniem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej. Dlatego też zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach, co rozwija umiejętność negocjacji, kooperacji i właśnie komunikacji. Dzięki temu chirurgicznie usuwamy strach przed rozmową w języku obcym!

Ćwiczenia są tak zaplanowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Ich celem jest przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw. Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, dyskusja i zabawa. Dzięki temu, każdy uczeń jest angażowany do swobodnego porozumiewania się w poznawanym języku. Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Istotną cechą tej metody jest elastyczność, pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Nasi lektorzy pamiętają, że najważniejszą osobą na lekcjach jest uczeń a najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania. Dzięki temu student unika sytuacji, w której zna język bardzo dobrze ale gdy przychodzi do rozmowy  z obcokrajowcem nie potrafi wydusić z siebie ani słowa.

Metodą komunikatywną nauszysz się z nami: języka angielskiego, języka niemieckiego, język francuskiego, języka hiszpańskiego, język włoskiego i język rosyjskiego, a nawet języka niderlandzkiego, języka norweskiego, języka szwedzkiego, języka duńskiego, języka fińskiego i innych...

Zapisz się już teraz!

Zapisy Legnica - wypełnij test