Oferta dla dzieci w oddziale Legnickim

 • dzieci starsze – uczniowie Szkół Podstawowych klas 1–6 oraz klasy „0”
 • dzieci młodsze - przedział wiekowy od 2 do 5 lat
   W Szkole Języków Obcych Yes-t w oddziale Legnickim realizowany jest Projekt: „Kursy językowe na europejskim poziomie – 50% dotacji dla wszystkich” 

Postanowienia Projektu:

Nauka komunikacji w wybranym języku odbywa się w grupach.
Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, każde spotkanie zawiera jedną 45-minutową lekcję.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr obejmuje 28 (dwadzieścia osiem) 45-minutowych lekcji.
Semestr I rozpoczyna się 1 października 2018 i trwa do ferii zimowych, po których następuje semestr II.
Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 28.01.2019 do 10.02.2019. Semestr II trwa do końca czerwca 2019 roku.

Terminy i kwoty płatności rat Projektu:

 • Opłata za uczestnictwo w Projekcie: „Kursy językowe na europejskim poziomie – 50% dotacji dla wszystkich” dokonywana jest za rok szkolny (pierwszy i drugi semestr – okres zawarcia umowy) w dwóch równych ratach lub całościowo w terminie pierwszej raty Projektu. Płatności dokonuje każdy uczestnik Projektu za siebie indywidualnie lub płatnik w jego imieniu.
 • Projekt przewiduje dwa rodzaje grup:
  • Grupy 10–12 osobowe (za grupę 12-osobową uznaje się grupę w której wszyscy dokonali opłaty). Opłata jednego semestru w takiej grupie wynosi: 299 zł
  • Grupy 4–9 osobowe. Opłata jednego semestru w takiej grupie wynosi: 399 zł
 • Pierwszą ratę (za semestr pierwszy należy uiścić do: 01.10.2018 lub do dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika Projektu. Drugą ratę (za semestr drugi) należy uiścić do: 01.01.2019.

Dla dzieci:

Zapisy Legnica

Oferta Szkoły – uzupełnienie do Projektu:

Zajęcia 45-minutowe w grupach trzy, dwu i jednoosobowych Ilość i czas zajęć oraz terminy płatności – zgodne z Projektem.
 1. Grupy 3-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie trzyosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 559 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 20 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcje płatna przez każdego uczestnika zajęć).
 2. Grupy 2-osobowe
  • Opłata jednego semestru w grupie dwuosobowej dla każdego uczestnika grupy wynosi: 839 zł
  • Na życzenie uczestników grupy istnieje możliwość ustanowienia dowolnej ilości 45-minutowych zajęć w semestrze. Opłatę za semestr dla każdego uczestnika zajęć oblicza się: mnożąc ilość ustalonych na semestr zajęć przez kwotę: 30 zł (kwota za jedną 45-minutową lekcje płatna przez każdego uczestnika zajęć).
 3. Grupy 1-osobowe
  • Oferta dla grupy jednoosobowej stanowi oddzielną część oferty Szkoły i wraz z przeznaczoną dla niej oddzielną umową prze- kazywana jest zainteresowanej osobie w Sekretariacie Szkoły w formie papierowej lub wysyłana elektronicznie w formacie PDF na wskazany adres e-mail.

Terminy Zajęć:

Oto najczęściej preferowane przez naszych uczniów terminy:
poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki
w godzinach 15.00–15.45, 15.50–16.35, 17.00–17.45 (w systemie tzw. zmianowym, który często stosowany jest w szkołach podstawowych grupy dziecięce po konsultacji z rodzicami, mogą spotykać się w godzinach porannych lub wczesno popołudniowych).

Rodzaje grup:

 1. Grupy komunikacji potocznej, których uczestnicy uczą się potocznej komunikacji w wybranym języku.
 2. Grupy egzaminacyjne przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających stopień zawansowania językowego przez powołane do realizacji tego celu instytucje międzynarodowe:
  • Egzaminy Cambridge English dla dzieci szkół podstawowych: Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers
  • Egzaminy Instytutu Austriackiego we Wrocławiu i Goethe-Instytut dedykowane dla szkół podstawowych 
 3. Grupy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
 4. Grupy z ofert zajęć dodatkowych takie jak:
  • kursy nauki gry na pianinie i gitarze
  • zajęcia z robotyki prowadzone przez Klub Robotów
  • nauka profesjonalnego malarstwa i rysunku
Zasady płatności i funkcjonowania grup dodatkowych regulują oferty wystawione w sekretariatach oraz na stronie www.yes-t.pl

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisy Legnica

Więcej niż tylko NAUKA!

Wiesz jak to jest, gdy próbujesz wyciągnąć dziecko na zajęcia, na które nie ma ochoty, na których będzie się nudzić... udręka!

A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Wspaniała zabawa i jednocześnie nauka, czyli zapeniona przyszłość malucha. Zobaczyć uśmiech i radość na twarzy Twojego dziecka? Bezcenne!

My to robimy! Jak?

Dzieciom gwarantujemy naukę w małej grupie, doskonałe podręczniki, doświadczonego lektora w pracy z dziećmi i dużo dużo rozrywki! Pracujemy w oparciu o materiały skierowane do nowoczesnych prywatnych szkół językowych - oferują one najnowsze metody nauki wykorzystujące naturalne możliwości uczenia się mózgu i przeznaczone są do intensywnych programów nauczania języka. Urozmaicenie lekcji zapewniają elementy multimedialne czyli połączenie dźwięku i obrazu w połączeniu z pozytywnymi emocjami.

BARDZO WAŻNE: rodzicom zapewniamy rzetelną, miarodajną informację o postępach ich pociechy w postaci semestralnych raportów uwzględniających obecności i nieobecności, jakość prac domowych, wyniki testów itp. Swoją pociechę możesz wysłać na różne zajęcia. Masz możliwość, aby wybrać dla dziecka: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski i język rosyjski, a nawet język niderlandzki, język norweski, język szwedzki, język duński, język fiński i inne...

Zapisz swoją pociechę już teraz!

Zapisy Legnica