Współpraca z firmami i instytucjami

Szkoła Yes-t posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prowadzi zajęcia dla urzędów, firm i instytucji państwowych oraz agencji pracy w celu przygotowania pracowników do wyjazdu za granicę.